Rosenmetoden är en form av kroppsbehandling som syftar till att lösa upp spänningar i kroppen. Det handlar oftast om muskler som är spända utan att utföra något arbete, dvs spänningar som vi många gånger är omedvetna om.

 

För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, "håller vi ihop " oss och spänner våra muskler. Eftersom kroppen minns det som vi varit med om men som vårt psyke inte orkar bära har vi utvecklat denna fysiska försvarsmekanism för att överleva. Oftast är den inte nödvändig längre utan vi behöver upptäcka att vi kan slappna av.

 

När vi krymper oss själva kan det ha många orsaker: rädsla, skuldkänslor, mindervärdighetskomplex. Ibland är det glädje, kraft och spontanitet vi inte tillåter oss att släppa fram. Vi använder inte vår fulla potential.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar massor av energi.

 

Rosenmetoden ger dig möjlighet till ökad kropps- och självkännedom, att utvecklas till en mer harmonisk människa och finna mer livskraft. Det är en mjuk och respektfull beröring och används i vissa fall i samråd med läkare och/eller psykolog för personer som behandlas medicinskt.

 

"Rosenmetoden handlar om förändring - från den person vi tror vi är till den vi verkligen är"

Marion RosenBarbro Phipps